РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:31 17.05.2023

Појачана контрола издавања објеката "стан на дан"

У циљу сузбијања обављања нерегистроване дјелатности пружања услуга смјештаја по принципу стан на дан, републичка тржишна инспекција је у протеклом мјесецу реализовала акцију у оквиру које су извршене 233 контроле.

У 43 случаја утврђено је да лица нису уредно регистровала дјелатност, а огласила су пружање ових услуга, због чега им је изречена забрана даљег рада, као и новчана казна. Такође, било је и случајева да су одређене неправилности утврђене и код регистрованих субјеката, те су у овим случајевима налагане мјере за отклањање неправилности и изрицане новчане казне. У оквиру ове акције изречене су казне у укупном износу од 30.200 КМ.

Овај вид изнајмљивања смјештаја од стране физичких лица, дефинисан је Законом о угоститељству од 2017. године. С обзиром да су створене законске претпоставке за пружање оваквих врста услуга, желимо нагласити да приоритетни циљ инспекције није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире.

Апелујемо на физичка лица која пружају ову врсту услуга или планирају да почну са обављањем ове дјелатности, да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену процедуру легализације. Инспекција ће предузимати све расположиве мјере како би сузбили нерегистровано обављање дјелатности, које представља нелојалну конкуренцију субјектима који легално раде и измирују обавезе према радницима и држави.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh