РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:49 13.12.2018

Одржан састанак Инспектората Републике Српске и Федералне управа за инспекцијске послове

Данијела Батар, вршилац дужности директора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске и Анис Ајдиновић, директор Федералне управа за инспекцијске послове, са сарадницима, одржали су данас у Бања Луци радно-консултативни састанак, на којем су разговарали о питањима од заједничког интереса у области инспекцијског надзора.

Усаглашавање ентитетских прописа, једнообразност контрола у спољнотрговинском промету, међуентитетски саобраћај, експлоатација ресурса у близини међуентитетске линије, процедуре контроле хране, само су неке од тема које су разматране на састанку.

Имајући у виду да привредни субјекти из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине међусобно сарађују, да је проток роба и кретање лица између ентитета слободан, од стране инспекцијских органа оба ентитета уочена је потреба за истовјетним методама поступања и континуираном размјеном информација, а у циљу сузбијања сиве економије, заштите права и безбједности потрошача, заштите домаћих произвођача, смањења нелојалне конкуренције, те унапређења пословног и привредног амбијента.

Синхронизовано дјеловање инспекцијских служби у оба ентитета треба да се огледа кроз процјену ризика засновану на једнообразним параметрима, уједначен проценат узорковања и лабораторијског испитивања производа, усаглашавање система обавјештавања између контролних органа у случајевима кад је неопходно извршити контролу субјекта на територији другог ентитета, брзу размјену информација о опасним производима и друго.

У протеклим годинама инспекцијски органи ентитета успоставили су изузетно добру сарадњу, не помјерајући територијална овлаштења инспектора. У оквиру различитих пројеката, ентитетски инспектори заједно су похађали низ едукација, а све у циљу унапређења квалитета и ефикасности инспекцијског надзора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh