РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:00 21.12.2023

Од 13 испитаних узорака меда, један неуредан

Поводом информације да се на тржиште Босне и Херцеговине увозе велике количине меда чија ниска увозна цијена буди сумњу домаћих потрошача и пчелара у његов квалитет, инспекција за храну Републике Српске може говорити само о контролама које се врше на граничним прелазима и царинским испоставама у Републици Српској.

Увидом у евиденције о прегледаним пошиљкама хране приликом увоза, утврђено је да је преко граничних прелаза и царинских испостава у Републици Српској у овој години увезено 28 пошиљака меда и других пчелињних производа. Од наведеног броја, увозници из ФБиХ увезли су шест пошиљака поријеклом из Турске, четири пошиљке поријеклом са Новог Зеланда и 13 пошиљака поријеклом из Србије. Увозници из Републике Српске увезли су свега пет пошиљака, и све су биле поријеклом из Србије. Приликом увоза периодично је вршено и узорковање за лабораторијску анализу и сви испитивани узорци су оцијењени као исправни.

Републичка инспекција за храну је у протеклом мјесецу извршила и узорковање меда на унутрашњем тржишту Републике Српске, а у циљу контроле здравствене исправности и квалитета. Из малопродајних објеката узето је 13 узорака меда који су достављени на лабораторијску анализу. Након извршених анализа, само један узорак је оцијењен као неисправан у погледу садржаја ХМФ-а и активности дијастазе.

Приликом узорковања инспектори су посебну пажњу обратили на малопродајну цијену меда, односно бирали су производе са нижом цијеном, а која може бити основ за сумњу у квалитет. Узорци су лабораторији достављени обиљежени искључиво шифрама, без података о произвођачу, како би се обезбиједила једнообразност у обиљежавању службених узорака и поступању лабораторије.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh