РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:45 12.07.2019

Обилне падавине проузроковале замућење ријеке Укрине

Резултатима анализе узорака воде из водотока Укрине поводом акцидента на водотоку у виду промјене боје воде, а који је уочен 27.06.2019. године, потврђено је да су обилне падавине које су захватиле подручје општине Станари проузроковале сапирање са површинских копова рудника Станари.

Подсјећамо да су републички водни и републички еколошки инспектор одмах по добијању информације о акциденту на водотоку ријеке Укрине, изашли на лице мјеста како би се извршило хитно узорковање воде из водотока, а ради утврђивања узрока уочених промјена боје воде.

Ангажована је овлаштена лабораторија "Еуро инспект" Осјечани, чији техничари су у пратњи инспектора извршили узимање пет узорака на следећим локацијама:

  • таложник површинског копа "Рашковац", задњи испуст у ријеку Остружњу,
  • испуст оборинских вода са комплетног објекта ТЕ "Станари" у ријеку Остружњу,
  • испуст сјеверног ободног канала код моста у Драгаловцима, на регионалном путу Станари-Прњавор, мала Укрина,
  • водотока Мале Укрине, код моста Осредак-Драгаловци,
  • код моста Укрина- Драгаловци- Кулаши.

Након извршених анализа потврђено је да су испитивани параметри у дозвољеним границама прописаним Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде, док су код два узорка утврђена одступање од параметара дефинисаних Уредбом о класификацији и категоризацији водотока, с обзиром на категорију водотока гдје је узет узора.

Уочена одступања односе се на укупне суспендоване материје, садржај жељеза и мангана, укупног фосфора, хемијску потрошњу кисеоника и биолошку потрошњу кисеоника,што указује да је усљед обилних падавина дошло до сапирања са површинских копова рудника Станари. Због ових природних процеса нису забиљежени негативни утицаји на биљни и животињски свијет водотока Укрина, Мала Укрина и Остружња.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh