РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:56 15.04.2020

Није утврђено кршење Уредбе о одређивању марже за нафтне деривате

Уредба о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата ступила је на снагу 14. априла, те је републичка тржишна инспекција у току првог дана примјене извршила шест контрола у којима нису утврђене неправилности.

Акценат у контролама стављен је на привредне субјекте који у свом продајном ланцу имају велики број бензинских станица широм Републике Српске, чиме је практично број објеката обухваћених инспекцијском контролом значајно већи.

Такође, од 02. априла када је ступила на снагу Уреба Владе Републике Српске о прописивању мјере непосредне контроле цијена на подручју Републике Српске за 45 група производа, републичка тржишна инспекција извршила је 105 контрола у продајним објектима широм Републике Српске. У два случаја трговци су кажњени јер се нису придржавали маржи дефинисаних поменутим Уредбама, те су им изречене казне у износу од 30.000 КМ. Такође, инспектори су због других утврђених неправилности као што је истицање цијена, односно исте нису биле видно истакнуте и лако доступне потрошачима, другим контролисаним субјектима изрекли казне у износу од 4.300 КМ.

Поступајући по претходној Уредби о враћању цијена на претходни ниво, која је била на снази од 18. марта до 02. априла републичка тржишна инспекција је извршила 190 контрола, гдје је у осам случајева утврђено кршење Уредбе, те су трговцима изречене казне у вриједности од 78.000 КМ, док су због других утврђених неправилности, као што је неиздавање рачуна, изречене казне од 6.600 КМ.

Тржишна инспекција Републике Српске ангажована је у пуном капацитету и наставиће са контролама, те позивамо трговце да се придржавају ових Уредби, јер су прописане казне високе, а сваки прекршај ће бити строго санкционисан.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh