РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:40 28.06.2021

Наложен поврат пошиљке банана поријеклом из Еквадора

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, наложила враћање пошиљке банана поријеклом из Еквадора, у количини од 19,5 тона јер документација која прати пошиљку не обезбјеђује неопходну сљедивост хране.

На основу приложене документације утврђено је да се не може извршити неопходна идентификација предметне пошиљке и постоји сумња да се ради о пошиљци за коју је забрањен увоз у земљама окружења.

Фитосанитарни инспектор је записнички наложио увознику да достави сву законом прописану документацију како би се могао извршити инспекцијски преглед наведене пошиљке са обавјештењем да ће у супротном бити забрањен увоз пошиљке, након чега је увозник одустао од увоза наведене пошиљке и иста је враћена добављачу.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh