РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:04 31.03.2020

Мјера карантина истиче након протека рока наведеног у рјешењу инспектора

Инспекторат Републике Српске запримио је неколико упита грађана због појашњења када престаје мјера карантина и да ли се о истом издају посебне потврде.

О престанку мјере карантина, не издају се посебне потврде из разлога јер је у Рјешењу инспектора којим се лице упућује у карантин јасно наведено када истиче ова мјера. Уколико је ријеч о лицима која су Рјешење добила приликом уласка у Босну и Херцеговину преко граничних прелаза у Републици Српској у истом је наведено да ова мјера траје 14 дана рачунајући од дана пријема и саопштавања Рјешења.

Уколико је ријеч о лицима која су била у контакту са обољелим од заразне болести, а којима је мјера стављања у карантин на период од 14 дана изречена на основу препоруке хигијенско-епидемиолошке службе надлежног дома здравља, у Рјешењу инспектора се наводи датум до када траје изречена мјера.

С обзиром да и једни и други имају обавезу да се јављају телефоном надлежној здравственој установи ради праћења евентуалне појаве симптома заразне болести, што се и наводи у Рјешењу инспектора, у случају појаве било каквих симптома надлежна здравствена установа обавијестиће инспектора о потреби доношења новог Рјешења и продужавању карантина.

Препорука грађанима је да након истека периода изолације уколико се враћају својим радним задацима или имају потребу да се крећу, примјерак Рјешења имају код себе у случају да надлежни контролни орган исто траже на увид.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh