РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:30 16.10.2017

Контрола присуства генетички модификованих усјева меркантилне соје

Републички пољопривредни и фитосанитарни инспектори су у току јула и августа ове године у оквиру редовних инспекцијских активности извршили 155 прегледа усјева меркантилне соје, укупне површине од 327,3 ха, са циљем идентификовања присуства генетички модификованих усјева соје.

Контроле су вршене на подручју цијеле Републике Српске, а за потребе идентификације усјева соје и субјеката контроле кориштени су подаци из Регистра пољопривредних газдинстава у Републици Српској, као и подаци добијени од службеника Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди.

Поред визуелне идентификације прегледаних парцела која се врши у одређеној фази развоја соје и корова у том усјеву, инспектори су радили и брзе тестове на терену који омогућавају брзу идентификацију генетички модификоване соје. Уколико се помоћу брзих тестова утврди да постоје индиције да је ријеч о ГМО соји, врши се службено узорковање усјева и узорци се достављају у овлаштену лабораторију на анализу. У свих 155 тестираних узорака није утврђено присуство генетичких модификација.

Ова врста мониторинга реализована је по трећи пут у Републици Српској и у односу на претходне године када је било случајева утврђивања неправилности, радом инспекцијских органа и надлежних служби ресорног министарства остварени су жељени резултати.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh