РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:45 31.03.2020

Коме се изриче мјера карантина и у којем трајању

Инспекторат Републике Српске запримио је неколико упита грађана због појашњења којим лицима се изриче мјера карантина и када иста престаје. С тим у вези, потребно је указати на различите категорије лица, која имају различит статус.

Прву групу лица чине путници који улазе у Босну и Херцеговину из иностранства, преко граничних прелаза у Републици Српској, којима након контроле извршене од стране граничне службе, надлежни републички инспектор који врши надзор на граничном прелазу издаје Рјешење којим се лице ставља под здравствени надзор у карантин, у зависности од здравственог стања путника. Наведено подразумијева упућивање путника у одговарајући карантин у мјесту уласка у Републику Српску, односно на локацију карантина који је најближи мјесту уласка у Републику Српску у трајању које одреди доктор медицине ради провођења епидемиолошке анкете, односно праћења појаве симптома заразне болести изазване корона вирусом. Даље, путник се упућује у карантин у локалној заједници у мјесту пребивалишта/боравишта у Босни и Херцеговини, након отпуста из карантина који је путнику одређен приликом уласка у Републику Српску, у трајању од 14 дана. Уколико се ради о путнику код којег је од стране надлежног доктора медицине потврђено присуство корона вируса, исти се упућује у републички објекат за изолацију обољелих од COVID-19 до потпуног изљечења.

Другу групу лица чине возачи у међународном транспорту, односно возачи који у оквиру својих радних задатака врше превоз роба и ствари, и у Републику Српску улазе теретним возилима. Републички инспектор у овим случајевима возачу возила издаје Рјешење о стављању у изолацију и под здравствени надзор у трајању боравка у Босни и Херцеговини који возач наведе у пријави, а који подразумијева период од уласка у Босну и херцеговину до одласка на сљедећи превоз, а најдуже у трајању од 14 дана од дана последњег уласка у Босну и Херцеговину, уколико возач не оде на следећи превоз у року који је навео у пријави. Ако је возач домаћи држављанин, наведено подразумијева упућивање возача у изолацију у мјесту пребивалишта/боравишта у Босни и Херцеговини или у возилу за међународни транспорт, уз минимално напуштање возила и поштовање свих превентивних мјера. Ако је возач страни држављанин исти се упућује у изолацију у возилу за међународни транспорт уз минимално напуштање возила на локацији утовара/истовара робе уз поштовање свих превентивних мјера. У сврху праћења рада возача у међународном превозу, послодавци са сједиштем у Републици Српској обавезни су да возачу за одлазак на сљедећи превоз издају потврду о ангажовању, ради несметаног обављања радних задатака. Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске прописао је образац и садржај наведен потврде који је објављен и доступан на интернет страници Владе Републике Српске Потврда о ангажовању возача .

Скрећемо пажњу да лица која су по професији возачи, али у Републику Српску улазе приватним возилима као путници, односно у тренутку уласка не врше превоз роба и ствари теретним возилом у смислу извршавања радних задатака, имају статус путника и исти се упућују у карантин у трајању од 14 дана.

Трећу групу лица чине грађани који су била у контакту са обољелим од заразне болести током периода максималне инкубације или грађани који су се због одређених тегоба обратили надлежним домовима здравља у Републици Српској. Након што хигијенско-епидемиолошка служба изврши епидемиолошко испитивање, даје препоруку надлежном инспектору за доношење Рјешења о стављању лица у карантин на период од 14 дана. Мјера карантина у овим случајевима се проводи у кућној средини, уз обавезу свакодневног јављања телефоном доктору, у надлежном дому здравља ради праћења евентуалне појаве симптома заразне болести.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh