РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:45 10.04.2020

Кажњена два трговца због непридржавања прописаних маржи за одређене робе

Од ступања на снагу Уребе Владе Републике Српске о прописивању мјере непосредне контроле цијена на подручју Републике Српске, у протеклих девет дана републичка тржишна инспекција извршила је 77 контрола у продајним објектима широм Републике Српске. Подсјећамо да је формирање цијена основних животних намирница попут уља, брашна, хљеба, соли, шећера и других, већ дефинисано Уредбом о ограничавању маржи у промету робе.

У два случаја трговци су кажњени јер се нису придржавали маржи дефинисаних поменутим Уредбама, те су им изречене казне у износу од 30.000 КМ. Такође, инспектори су због других утврђених неправилности као што је истицање цијена, односно исте нису биле видно истакнуте и лако доступне потрошачима, другим контролисаним субјектима изрекли казне у износу од 4.100 КМ.

Имајући у виду обим производа који је обухваћен Уредбом, саме контроле захтијевају нешто дуже вријеме, јер инспектори врше темељне провјере формирања цијена за 45 група производа, које обухватају стотине различитих типова и произвођача производа, који су дефинисани Уредбом.

Подсјећамо да је наведеном Уредбом ограничена маржа свих учесника у ланцу снабдијевања робом или производима, тако да не прелазе ниво маржи те робе или тих производа на дан 5. марта 2020. године. Набавна цијена на коју се обрачунава маржа обухвата фактурну цијену произвођача, односно добављача, увећану за зависне трошкове набавке, као што су трошкови царињења, транспорта, складиштења, трошкови шпедитерских услуга и слично. За кршење Уребе прописана је казна за трговца као привредно друштво, односно друго правно лице 10.000 КМ, за одговорно лице 5.000 КМ, те за трговца као предузетника 6.000 КМ.

Овим путем, скрећемо пажњу и субјектима који врше промет нафтних деривата да је у циљу заштите економских интереса грађана, Влада Републике Српске донијела и Уредбу о прописивању мјере непосредне контроле цијена у Републици Српској одређивањем маржи у трговини нафтних деривата, те да у наредним данима са ступањем ове Уредбе на снагу и они могу очекивати посјету инспектора.

Апелујемо на трговце који врше промет роба које су обухваћене поменутим Уредбама да цијене формирају у складу са дефинисаним маржама, јер су прописане казне високе, а сваки прекршај ће бити строго санкционисан.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh