РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:35 24.09.2018

Извршено 3.900 контрола издавања рачуна

Законом о трговини, Законом о угоститељству, Законом о туризму и Законом о занатско-предузетничкој дјелатности прописана је обавеза трговца да купцу за сваку продату робу или извршену услугу мора издати рачун. Републичка тржишна инспекција је у овој години извршила око 3.900 контрола издавања рачуна за пружене услуге или извршене куповине производа. Од укупног броја контрола у седам одсто случајева инспектори су утврдили неправилности, односно да рачун није уредно издат потрошачу.

Неиздавање рачуна је најчешће констатовано у објектима који се баве прометом прехрамбене и непрехрамбене робе, продавницама мјешовитом робом, продавницама текстила и конфекције, те угоститељским објектима. У сваком појединачном случају у којем је утврђено да пословни субјекти нису уредно издавали рачуне, инспектори су изрицали новчане казне

Када је ријеч о издавању рачуна, важно је нагласити потрошачима да поред тога што имају законску обавезу да посједују рачун, то је и једини начин да остваре заштиту својих основних потрошачких права. Да би заштитили своја права потрошачи морају знати на који начин то могу учинити и у којим роковима, а елементарни услов је да посједују рачун за купљену робу или извршену услугу. Уколико им трговац не изда рачун, потрошачи треба да га захтијевају, јер на тај начин доприносе борби против сиве економије и нелојалне конкуренције.

Тржишна инспекција ће као и до сада наставити редовне активности на контроли промета роба и услуга, као и поштивању обавеза издавања рачуна за купљену робу и услуге.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh