РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:26 07.04.2023

Извршено 196 контрола кориштења средстава подстицаја

Пољопривредна инспекција Републике Српске је у протеклом мјесецу вршила појачане контроле кориштења средстава подстицаја. Од стране републичких и градских/општинских пољопривредних инспектора у протеклих мјесец дана извршено је 196 контрола кориштења средстава подстицаја у оквиру којих су контролисане 694 реализоване подстицајне мјере. Укупан износ контролисаних средстава подстицаја је 7.293.366.15 КМ. Средства су била намијењене за различите сврхе, као што су вишегодишњи засади, пољопривредна механизација, наводњавање, премије за млијеко, премије за приплодне јунице и друго.

Од укупног броја извршених контрола само три контроле су биле неуредне, те је инспекцијским рјешењима наложен поврат подстицајних средстава у износу од 13.580 КМ и издати прекршајни налози у вриједности од 3.000 КМ.

У зависности од врсте и намјене подстицаја, контролом су обухваћа средства додијељена у протеклим годинама. На примјер, уколико је ријеч о подстицајним средствима за набавку пољопривредне механизације, корисник подстицаја не може набављену механизацију отуђити (продати) у периоду од три године и дужан је инспектору предочити документацију о набавци, као и саму механизацију на лицу мјеста. У складу са наведеним, контролом су обухваћена подстицајна средства из 2020. године како би се утврдило да ли су корисници испоштовали рок од три године, као и средства из 2021. и 2022. године.

Обзиром на различите врсте подстицаја које је обезбиједило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, различити су и услови за њихово остваривање, те инспекција у сваком појединачном случају контролише испуњеност услова за подстицаје које је контролисано лице остварило.

Корисници подстицаја дужни су чувати докумантацију на основу које су остварили подстицајна средства најмање три године од дана добијања средстава. У оквиру инспекцијске контроле инспектор тражи да му се предочи наведена документација, те увидом у документацију и увидом на лицу мјеста констатује чињенично стање.

Корисници подстицаја дужни су да намјенски користе подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди. Корисник права дужан је да врати подстицајна средства остварена на основу нетачно наведених података или ако их ненамјенски утроши, а у складу са рјешењем надлежног инспектора којим се налаже враћање средстава. У овим случајевима кориснику се са даном доношења рјешења од надлежног инспектора, додјелом пасивног статуса до даљњег, блокирају сва права на подстицајна средства, а најкраће до истека двије године, рачунајући од дана враћања подстицајних средстава, заједно са затезном каматом.

Циљ рада пољопривредне инспекције је да својим активностима обезбиједи снажну подршку домаћој пољопривредној производњи и честитим произвођачима који улажу велике напоре на унапређењу и повећању производње.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh