РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:21 14.08.2023

Издавање рачуна предмет појачаног рада инспекције

У циљу сузбијања нелегалног промета робе и услуга, републичка тржишна инспекција је у протеклих мјесец дана, реализовала акцију у вечерњим сатима у угоститељским објектима, ноћним клубовима и дискотекама, чији предмет је била контрола издавања рачуна и евидентирања промета.

Од укупно 64 извршене контроле, само четири су биле уредне, док је у 60 контрола утврђено да субјекти нису уредно издавали рачуне за продату робу, односно извршену услугу, због чега су им изречене казне у износу од 57.000 КМ.

Субјекти који не издају рачуне представљају нелојалну конкуренцију привредницима који поштују закон и измирују све пословне обавезе. Обзиром да је у току љетна туристичка сезона, те да је појачан промет у објектима који пружају услуге у области угоститељства и туризма, тржишна инспекција ће и у наредном периоду наставити појачане активности у оквиру провођења мјера на сузбијању сиве економије.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh