РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:54 06.07.2018

Инспекторат и ресорна министарства о унапређењу квалитета горива

Ресорна министарства и контролни органи су у протеклим годинама предузели низ законодавних и контролних мјера које су резултирале сузбијањем злоупотреба на тржишту нафтних деривата. Остваривањем позитивних резултата испуњени сви предуслови за унапређење захтјева квалитета горива које се прометује на тржишту Републике Српске.

У циљу изналажења ефикасних и практичних законских рјешења за унапређење ове области, помоћник министра трговине и туризма Душанка Тегелтија и помоћник министра индустрије, енергетике и рударства Миленко Тодоровић присуствовали су инспекцијској контроли узорковања горива на бензинској пумпној станици у Бања Луци.

Поред тога, одржан је и састанак представника ресорних министарстава и Инспектората Републике Српске на којем је било ријечи о процедурама контроле и узорковања за потребе испитивања квалитета, те раду инспекцијских тијела која врше анализе. Разматране су могућности за доношење нових законских рјешења која се односе на процес обиљежавања (маркирања) нафтних деривата, у складу са прописима Европске уније. Наиме, процес маркирања подразумијева коришћење најсавременијих технологија које не утичу на квалитет горива, али отклањају могућности манипулација на начин да се са горивима мијешају различите супстанце, као што су базна уља.

Важно је нагласити да је захваљујући квалитетним законским рјешењима, као и континуираним радом контролних органа постигнуто значајно сузбијање злоупотреба, а што потврђују и подаци Управе за индиректно опорезивање. У протеклим годинама забиљежена је већа наплата индиректних пореза по основу увоза дизел горива, док је дошло до смањења накнада по основу увоза лож уља и базних уља.

Сузбијањем сиве економије на тржишту нафтних деривата елиминише се нелојална конкуренција, обезбјеђује се заштита крајњих потрошача који купују гориво провјереног квалитета, повећавају се приходи у буџету на основу повећања промета у легалним токовима, те подижу еколошки услови на виши ниво.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh