РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:03 10.08.2020

Инспекција успјешно рјешава рекламације потрошача

Републичка тржишна инспекција је у протеклом периоду поред провођења низа мјера на сузбијању ширења вируса корона у заједници, те контрола формирања цијена у Републици Српској, посебан акценат ставила и на заштиту права потрошача.

Извршене су контроле по свим рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права и у свим случајевима гдје су исте биле оправдане предузете су мјере у корист потрошача.

Републичка тржишна инспекција је у првом полугодишту 2020. године на основу рекламација потрошача извршила 85 контрола. У току вршења инспекцијске контроле 47 рекламација је уважено и ријешено на лицу мјеста, а 14 је ријешено након наложених управних мјера. У 22 контроле утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане или нису у надлежности тржишне инспекције. У два случаја инспекцијски поступак још увијек траје.

Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, телекомуникационе услуге и слично.

На основу наведеног можемо рећи да успјешно рјешавамо жалбе потрошача, а и да су сами потрошачи у последњим годинама значајно радили на властитој едукацији и информисању о својим правима. Захваљујући раду ресорног Министарства трговине и туризма Републике Српске на законском уређењу бројних потрошачких питања, раду контролних органа, те удружењима за заштиту права потрошача која су у Републици Српској изузетно активна и ангажована, остварени су значајни помаци и у свијести привредних субјеката о обавези поштивања права потрошача.

У односу на претходне године свјест потрошача о њиховим правима сваким даном расте, а можемо рећи да је видан и напредак у понашању трговаца. Све чешће се сусрећемо са ситуацијама да се жалбе потрошача рјешавају договором и компромисом, без потребе предузимања репресивних и казнених мјера од стране инспекције.

Инспекторат Републике Српске позива грађане да се обрате институцији у сваком случају када сматрају да су им права на било који начин ускраћена. Грађани могу и требају да заједно са контролним органима корективно дјелују на тржишту и да укажу привредним субјектима на пропусте у раду.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh