РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:50 18.08.2023

Формирање цијена и даље је предмет контроле

Републичка тржишна инспекција је и у овој години наставила са редовним контролама формирања цијена основних животних намирница, за које је Уредбом о ограничавању маржи у промету роба, ограничен максимални износ марже који се може обрачунати на набавну цијену.

У овој години у трговачким центрима и маркетима извршена је 171 контрола формирања цијена основних животних намирница. У 23 случаја утврђено је да се трговци нису придржавали прописаних маржи приликом формирања цијена те су им изречене казне у укупном износу од 345.000 КМ. Такође, инспектори су у продајним објектима констатовали и друге врсте неправилности које су се односиле на издавање рачуна, придржавање цијена, вођење пословних књига и евиденција, те су и по том основу трговцима издата 154 прекршајна налога у износу од 94.100 КМ.

У свакој контроли где је утврђено прекорачење марже, наложена је корекција цијене. У случајевима гдје су та одступања износила неколико пфенинга, та корекција потрошачима није уочљива у њиховом буџету, док су за инспекцију и та мала прекорачења прекршај.

Подсјећамо да се ограничење марже односи само на основне животне намирнице које су прецизно дефинисане Уредбом, те да се за све остале производе цијене формирају у складу са понудом и потражњом на тржишту, односно ријеч је о слободном формирању цијена, како је то и прописано Законом о регулисању цијена.

Такође, редовно се врши и контрола придржавања Уредбе о ограничавању марже приликом формирања цијена течних нафтних деривата. У овој години, извршено је 113 контрола формирања цијена течних нафтних деривата, од чега је 11 било са утврђеним неправилностима, јер се трговци нису придржавали прописаних маржи приликом формирања цијена. По том основу изречене су казне у укупном износу од 165.000 КМ. Такође, због других врста неправилности које су се односиле на вођење пословних књига и евиденција и слично, бензинским пумпама изречене су и казне у износу од 26.400 КМ.

У складу са плановима рада главног републичког тржишног инспектора, у наредном периоду наставиће се са контролама формнирања цијена. Тржишна инспекција ће пратити стање на терену и прилагођавати свој рад како то ситуација буде захтијевала.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh