РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:37 11.09.2018

Здрав садни материјал за успијешну и рентабилну производњу

Републичка фитосанитарна инспекција врши редовне контроле производње и промета садног материјала у Републици Српској, а у циљу обезбјеђивања успијешне и рентабилне пољопривредне производње. Контроле обухватају опсежне провјере документације коју посједује сваки расадник, визуелну контролу ради утврђивања симптома присуства штетних организама, те узорковање за лабораторијске анализе.

Сви регистровани произвођачи садног материјала имају обавезу да изврше пријаву производње садног материјала Инспекторату Републике Српске и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, као и овлаштеним институцијама које врше стручни надзор над садним материјалом и издају увјерење о сортној чистоћи и здравственом стању садног материјала.

Да би се постигло да саднице расту, редовно рађају, дају плодове високог квалитета, буду дуговјечне и отпорне на болести, садни материјал мора да буде произведен од здравих и селекционисаних сорти.

Од 2013. године фитосанитарна инспекција Републике Српске врши интезивно узорковање садног материјала из домаће производње и из године у годину број узорака се повећавао. Годишње се за анализу узме између 600 и 700 узорака садног материјала, што показују озбиљност рада на терену како би домаћи произвођачи имали сигуран садни материјал који користе за властиту производњу, али и за извоз.

У случају када се анализом утврди присуство штетних организама, под надзором инспекције врши се контролисано уништавање обољелог стабла или садног материјала. До сада је у Републици Српској унишено око 1.500 матичних стабала и око 50.000 садница. Само у току 2018. године уништен је читав један засад малина који је бројао 500.000 садница.

Снажну подршку активностима инспекције пружа ресорно министарство које издваја значајна финансијска средства за трошкове лабораторијских анализа.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh