РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:42 30.09.2019

Због присуства генитичких модификација уништен засад соје површине 0,9 ха

Републички пољопривредни и фитосанитарни инспектори су у току јула и августа ове године у оквиру редовних инспекцијских активности извршили 90 контрола усјева меркантилне соје, укупне површине од 88 ха, са циљем идентификовања присуства генетички модификованих усјева соје.

Контроле су вршене на подручју цијеле Републике Српске. Поред визуелне идентификације прегледаних парцела која се врши у одређеној фази развоја соје и корова у том усјеву, инспектори су радили и брзе тестове на терену који омогућавају брзу идентификацију генетички модификоване соје. Уколико се помоћу брзих тестова утврди да постоје индиције да је ријеч о ГМО соји, врши се службено узорковање усјева и узорци се достављају у овлаштену лабораторију на анализу.

У једном случају код физичког лица на подручју Семберије потврђено је присуство генитичких модификација у засаду соје укупне површине 0,9 ха, те је иста уништена под надзором инспектора, а физичком лицу изречена је новчана казна. Власник парцеле инспектору није предочио доказ о поријеклу сјемена, јер исто није купљено у регистрованим продајним објектима у Републици Српској и није ријеч о сјеменској соји која се легално прометује у пољопривредним апотекама.

Надлежна инспекција контролу присуства генетички модификованих усјева соје врши већ неколико година, те је у 2018. години извршено 118 контола у којима није утврђено присуство генетичких модификација, а у 2017. години 155 контрола које су такође биле уредне.

Веома је важно нагласити да фитосанитарна инспекција приликом увоза пошиљки сјемена пољопривредног биља у Републику Српску, врши континуирану контролу присуства генетичких модификација у сјемену пољопривредног биља за све биљне врсте за које постоје генетичке модификације у складу процјеном ризика, гдје се сјеме соје третира као високо ризично.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh