РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:15 30.07.2021

Због неиздавања рачуна за пола године изречене казне од 107.900 КМ

У циљу сузбијања нелегалног промета робе и услуга, републичка тржишна инспекција континуирано врши контролу издавања рачуна и евидентирања промета. У првом полугодишту ове године републичка тржишна инспекција је извршила 2.025 контрола издавања рачуна и у 229 случајева утврдила да пословни субјекти нису уредно издавали рачуне за продату робу или извршену услугу. Због утврђеног прекршаја субјектима су изречене казне у износу од 107.900 КМ.

Неиздавање рачуна најчешће је констатовано у објектима који се баве прометом прехрамбене и непрехрамбене робе, те у објектима који обављају дјелатност пружања услуга исхране и пића (бифеи, кафићи, роштиљнице и дриги угоститељски објекти).

Субјекти који не издају рачуне представљају нелојалну конкуренцију привредницима који поштују закон и измирују све пословне обавезе, те ће тржишна инспекција у оквиру провођења мјера на сузбијању сиве економије наставити појачане активности на контроли промета роба и услуга и поштовања обавезе издавања рачуна.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh