РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:08 16.02.2021

Због неиздавања рачуна изречене казне од 12.100 КМ

Тржишна инспекција Републике Српске кроз редовне инспекцијске контроле континуирано проводи мјере на сузбијању сиве економије, а што се реализује кроз контроле сузбијања нерегистрованог рада, издавања рачуна, нелегалног промета робе, пружања различитих услуга и друго.

Надлежна инспекција од протекле седмице проводи појачан надзор издавања рачуна у продајним и услужним објектима. Од 140 извршених контрола, у 32 случаја утврђено је да пословни субјекти нису уредно издавали рачуне за продату робу или извршену услугу, те су им изречене казне у износу од 12.100 КМ.

У пракси, неиздавање рачуна најчешће се констатује у објектима који се баве прометом прехрамбене и непрехрамбене робе (продавнице мјешовитом робом, продавнице текстила и конфекције), те у објектима који обављају дјелатност пружања услуга исхране и пића (бифеи, кафићи, роштиљнице и дриги угоститељски објекти).

Такође, у 17 контрола утврђене су друге неправилности које су се односиле на вођење пословних књига, небаждарена мјерила, поријекло робе, формирање цијена, те су и по том основу изречене казне у износу од 9.300 КМ.

Законом о трговини прописана је обавеза трговца да купцу за сваку продату робу или извршену услугу мора издати рачун. Такође, важно је нагласити и да из угла заштите потрошачких права, грађани требају инсистирати да им се уручи рачун уколико то трговац није сам урадио, јер једино уз предочен рачуну могу тражити заштиту својих основних права у случајевима рекламација.

Субјекти који не издају рачуне представљају нелојалну конкуренцију привредницима који поштују закон и измирују све пословне обавезе, те ће тржишна инспекција наставити појачане активности на контроли промета роба и услуга и поштовања обавезе издавања рачуна за купљену робу и услуге.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh