РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:10 10.07.2019

Забрањен увоз сировог сунцокрета у љусци

Републичка фитосанитарна инспекција у оквиру редовне контроле пошиљки хране биљног поријекла при увозу забранила је увоз сировог сунцокрета у љусци поријеклом из Србије, у количини од 3.000 килограма, због утврђеног повећаног присуства Кадмијума.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака тешких метала. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране "Института за воде", Бијељина, у анализираном узорку утврђено је повећано присуство Кадмијума, изнад вриједности прописаних Правилником о максималним дозвољеним количинама за одрђене контамитенте у храни.

На захтјев увозника извршена је суперанализа контролног узорка у "СП Лабораторији" у Бечеју, Србија којом су потврђени резултати прве анализе, односно утврђено је присуство Кадмијума у вриједности од 0,581 мг/кг, чија је сумарна вриједност изнад Правилником прописане вриједност од 0,1 мг/кг. Инспектор је Рјешењем забранио увоз спорне пошиљке и наложио враћање пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh