РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:13 04.12.2019

Забрањен увоз садница трешње поријеклом из Аустрије

Републичка фитосанитарна инспекција је у току редовног фитосанитарног прегледа пошиљки садног материјала при увозу, забранила увоз пошиљке садница трешње поријеклом из Аустрије, у количини од 900 комада.

Контролом документације која прати пошиљку утврђено је да фитосаниратни сертификат не садржи све потребне податке прописане домаћом легислативом, због чега се сматра неважећим, те је исти поништен, а увознику је изречена мјера забране увоза пошиљке и наложено враћање пошиљаоцу.

Поред наведеног, визуелним прегледом пошиљке је утврђено да се у превозном средству налази и садни материјал трешње, сорте Нимба и Рокет које нису уписане у Сортну листу Босне и Херцеговине, те сорте Сатин која није наведена на фитосанитарном сертификату, као ни на пратећој фактури.

Фитосанитарна инспекција Републике Српске приликом увоза на граничним прелазима Републике Српске врши детаљне контроле садног материјала који се увози. Циљ рада инспекције је осигурати квалитетан пољопривредни репроматеријал који се прометује и користи у Републици Српској и на тај начин пружити снажну подршку домаћој пољопривредној производњи.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh