РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:29 26.10.2020

Забрањен увоз 20 тона мандарина из Турске

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, увознику са сједиштем у Федерацији БиХ забранила увоз пошиљке мандарина поријеклом из Турске, у количини од 20.900 килограма, због повећаног садржаја пестицида.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране Института за воде, Бијељина, у анализираном узорку утврђено је повећано присуство пестицида изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријкала.

На основу захтјева увозника, извршена је суперанализа другог узорка у Градском заводу за јавно здравље Београд, којом је потврђена прва анализа, на основу чега је инспектор донио Рјешење којим је забрањен увоз спорне пошиљке и наложен њен поврат пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора.

Републичка фитосанитарна инспекција приликом увоза воћа и поврћа у Републику Српску, врши узорковање како би се утврдило да ли је исто здравствено исправно и безбједно за људску употребу. Највећи ризик код ових производа представља недозвољена количина пестицида, микотоксина и токсичних метала и управо су то параметри на које се врше анализе.

Морамо напоменути да употреба пестицида није забрањена, да се они користе у производњи већине врста воћа и поврћа, с тим да се морају користити дозвољена средства, у дозвољеним концентрацијама и поштовати каренца, односно вријеме које треба да протекне од третмана до употребе производа.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh