РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:42 01.08.2017

У првом полугодишту због пропуста у раду привредних субјеката изречене казне у износу преко 2.000.000 КМ

Инспектори Инспектората Републике Српске су за шест мјесеци ове године у спољнотрговинском надзору приликом увоза, прегледали 53.828 пошиљки различитих врста роба: хране, сјемена, садног материјала, предмета опште употребе и друго.

Инспекција је контролисала пратећу документацију, вршила органолепрички преглед пошиљки (изглед, мирис, боја, декларације) и узорковала производе за лабораторијске анализе, а на принципу процјене ризика.

Од контролисаних пошиљки узето је 2.178 узорка, код којих је након извршених лабораторијских анализа за 30 пошиљки утврђено да не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности. Ријеч је о 12 пошиљки хране, осам пошиљки предмета опште употребе и 10 пошиљки сјемена и садног материјала. По налогу инспекције за све неисправне пошиљке забрањен је увоз.

У посматраном извјештајном периоду у унутрашњем промету инспектори Инспектората Републике Српске су извршили 12.960 контрола, у којима су у 3.656 случајева или 28% утврђени пропусти у раду контролисаних привредних субјеката.

Инспектори су изрекли 2.974 управне мјере, којима су наложили привредним субјектима предузимање мјера и радњи у циљу отклањања утврђених пропуста. Због почињених прекршаја издато је 1.568 прекршајних налога у вриједности од 2.186.150 КМ, док су надлежним судовима поднесене 63 прекршајне пријаве и једна кривична пријава.

У поступку инспекцијског надзора одузето је 379 метара кубних шумских дрвних сортимената у вриједности од 31.258 КМ који су бесправно посјечени, одузета је одјећа и обућа у вриједности до 2.500 КМ која се нелегално прометовала, као и 390 килограма дувана, 74 литре алкохолних пића, те седам килограма сјемена.

По налогу инспекције уништено је 4.870 килограма прехрамбених намирница: меса, производа од меса, рибе, зачина, освјежавајућих пића, кондиторских производа, млијечних производа и друго, због протеклог рока употребе, измјењених сензорних својстава, непотпуних декларација и непосједовања декларација.

По основу уговора о раду контролисано је 7.650 радника затечених на раду код послодавца, од чега 310 радника није имало закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања.

У посматраном периоду догодиле су се три повреде на раду са смртним исходом, једна у шумарству и дрвној индустрији и двије у осталим дјелатностима, те 46 тежих повреда на раду, једна у електропривреди, шест у грађевинарству, осам у хемијској индустрији, 12 у шумарству и дрвној индустрији, четири у рударству и 15 у осталим дјелатностима. У категорију остале дјелатности сврстани су појединачни случајеви повреда у областима као што су трговина, туризам, култура и друго, у којима повреде на раду нису изражена појава и у поређењу са претходним годинама немају тренд континуитета.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh