РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:51 17.02.2021

У 2020. години у унутрашњем промету извршено 29.970 контрола

Републички инспектори Инспектората Републике Српске у 2020. години, у унутрашњем промету извршили су 29.970 контрола, у којима су у 7.242 случаја или 24% утврђени пропусти у раду контролисаних субјеката. Због утврђених пропуста изречено је 4.497 управних мјера, којима је субјектима наложено предузимање мјера и радњи у циљу отклањања утврђених одступања. Због почињених прекршаја издато је 2.664 прекршајна налога у вриједности од око 3.600.000 КМ, док је надлежним судовима поднешена 121 прекршајна и пет кривичних пријава.

Из структуре предузетих мјера, евидентно је да у свим случајевима у којима утврде неправилности, инспектори предузимају мјере у складу са законом, налажу отклањање пропуста, те изричу прекршајне мјере.

У поступку инспекцијског надзора одузето је 2.441 м3 шумских дрвних сортимената чија вриједност се процјењује на 256.715 КМ. По захтјеву субјеката у пословању са храном и по налогу инспекције уништено је 3.719 килограма прехрамбених намирница: меса, производа од меса, освјежавајућих пића, кондиторских производа, млијечних производа и друго, због протеклог рока употребе, измјењених сензорних својстава, те неадекватних декларација.

У оквиру контроле непрехрамбених потрошачких производа контролисана су 74 различита модела производа, лабораторијски су испитана 64 производа, а код 45 модела утврђене су разне врсте недостатака. У случајевима гдје је ријеч о административним недостацима, као што је недостатак упутства за употребу, непотпуна декларација или слично, инспекција је наложила отклањање недостатака. Због неусклађености које се нису могле отклонити, као што су ризик од струјног удара или неадекватна заштитна функција са тржишта је повучено 1.125 комада производа.

За потребе испитивања безбједности предмета опште употребе, као што су дјечије пелене, играчке, посуђе, анализирано је 27 узорака, од чега је у два случаја анализом утврђено да не одговарају прописаним параметрима за ту врсту производа, а ријеч је о играчкама. На основу резултата анализа забрањен је промет спорних производа и извршено њихово повлачење.

Поступајући по Програму утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива, у протеклој години извршене су 1.033 контроле на бензинским пумпним станицама, терминалима и складиштима течних нафтних горива. За лабораторијску анализу узето је 1.955 узорака горива, од чега је у 21 случају или 1 % утврђено одступање у односу на параметре дефинисане Одлуком о квалитету течних нафтних горива.

У поступку надзора станица техничког прегледа, инспектори су испоставили 15 рјешења о забрани рада станица техничких прегледа на период од 15 до 90 дана, због фиктивног техничког прегледа извршеног без присуства и тестирања возила, декларисања неисправног возила исправим или због неприсуствовања стручних лица контроли.

Сузбијање сиве економије, нелегалног и нерегистрованог рада и протекле године је било у фокусу Инспектората Републике Српске. По основу уговора о раду контролисано је 20.224 радника затечена на раду код послодавца, од чега 161 радник није имао закључен уговор о раду и није био пријављен на обавезне видове осигурања. У посматраном периоду догодило се осам повреда на раду са смртним исходом, те 82 теже повреде на раду.

У оквиру провођења мјера на сузбијању ширења вируса корона, у току прошле године инспектори су издали укупно 164.393 рјешења о изолацији у кућној средини или боравку у карантину лицима која су улазила у Републику Српску из иностранства, лицима код којих је утврђено да су била позитивна на вирус корона и њиховим блиским контактима.

Републички инспектори су у сарадњи са инспекторима јединица локалне самоуправе протекле године у унутрашњем промету вршили појачане контроле поштовања превентивних мјера заштите од епидемије у заједници и радним срединама, а у циљу сузбијања ширења вируса корона. Извршено је укупно 33.327 инспекцијских контрола, од чега су у 439 случајева субјекти надзора затечени у прекршају, због чега су и санкционисани изрицањем мјере привремене забране рада у 48 случајева и казнама у износу од 496.000 КМ.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh