РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:08 18.09.2018

Редовном контролом до квалитетне хране за животиње

Надлежне инспекције Инспектората Републике Српске континуирано врше контролу хране намијењене за исхрану животиња, а у циљу обезбјеђивања промета здравствено исправне хране одговарајућег тржишног квалитета. Контрола се врши у два сегмента, приликом увоза, те у унутрашњем промету и производњи.

Републичка инспекција за храну је за шест мјесеци 2018. године приликом увоза обавила преко 5.000 контрола хране за животиње. Сваку пошиљку која се увози у Републику Српску мора пратити потребна документација која укључује и увјерење о здравственој исправности и цертификат који издаје надлежни орган земље извознице, а којим се потврђује да је пошиљка исправна.

Поред провјере докуметације, врши се преглед пошиљке, декларација, те узорковање за лабораторијске анализе на принципу процјене ризика, што подразумијева да се идентификују потенцијалне неправилности те се анализама захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик.

У посматраном извјештајном периоду за лабораторијско испитивања узето је 166 узорака различитих врста хране за животиње, поријеклом из различитих земаља. Инсепктори су узорковали крмну смјесу, пшеницу и зоб из Хрватске, меркантилни кукуруз из Србије, сточну храну из Словеније, јечам из Мађарске, мекиње из Русије, те разне додатке прехрани, као што су протеинске мјешавине и слично.

Лабораторијским анализама испитивани су различити параметри, као што су присуство тешких метала, микотоксина, пестицида, садржај влаге, остатке пепела, присуство Афлатоксина и друго. На основу резултата анализа само за једну пошиљку је доказано да не испуњава прописане параметре, те је забрањен њен увоз.

У унутрашњем промету и производњи ветеринарска инспекција Републике Српске свакодневно контролише субјекте који прометују храну за животиње као што су продајни објекти, фарме, мјешаоне и фабрике хране. Контролом се провјерава да ли објекти, опрема и уређаји испуњавају техничке и хигијенске услове, сљедивост улазних сировина, да ли субјекти путем овлаштених лабораторија врше контролу микробиолошке исправности производа и хемијску анализу истих, услови складиштења, декларисање и друго.

Посебна пажња у раду контролних органа усмјерена је на обезбјеђивање система сљедивости сировина и хране за животиње, те самоконтролу пословних субјеката, а у циљу ефикасне заштите крајњих потрошача. На основу резултата надзора може се рећи да се на тржишту Републике Српске прометује здрава и квалитетна храна за животиње.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh