РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:43 09.02.2022

Приједлози правилника за провођење Закона о инспекцијама Републике Српске

У складу са тачком 4. Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона (Службени гласник Републике Српске, бр. 123/08 и 73/12), на линковима испод се могу погледати Приједлози правилника за провођење Закона о инспекцијама Републике Српске, ради достављања примједаба и сугестија.

Правилник о начину обиљежавања забрана у поступку инспекцијског надзора

Правилник о поступку узимања узорака, њиховог чувања, начин достављања стручним лабораторијама и трошкова поступка узорковања

Правилник о измјенама и допунама Правилника о врстама стручне спреме

Приједлог уредбе о службеним легитимацијама и значкама

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh