РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:45 20.05.2020

Престаје надзор путника на граничним прелазима и спровођење кућне изолације

Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, број: 37-1/20 од 20.05.2020. године стављена је ван снаге примјена закључка о спровођењу мјере кућне изолације, а исти ће се примјењивати од 21.05.2020. године у 06:00 часова.

Наведеним Закључком престала је примјена Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести COVID-19 Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској, којим је била прописана обавезна изолација у кућној средини у трајању од 14 дана за лица која улазе у Босну и Херцеговину преко граничних прелаза на територији Републике Српске, а на основу Рјешења надлежног републичког инспектора.

Такође, ван снаге је стављен и Закључак о боравку страног држављанина у Републици Српској због пословних обавеза, којим је била прописана обавеза страног држављанина који због пословних обавеза улази у Републику Српску, односно Босну и Херцеговину да инспектору Републичке управе за инспекцијске послове на граничном прелазу предочи потврду о негативности теста на вирус SARS-COV-2 овлашћене лабораторије не старији од 48 часова и позивно писмо компаније која га ангажује.

У складу са наведеним, од 21.05.2020. године од 06:00 часова престаје провођење мјере двадесетчетворочасовног инспекцијског надзора путника на граничним прелазима и изрицање мјере кућне изолације лицима која улазе у Босну и Херцеговину преко граничних прелаза на територији Републике Српске.

Инспекторат Републике Српске у наредним данима извршиће све потребне организацијске мјере ради што бржег враћања редовним радним активностима.

Закључак о престанку примјене закључка о спровођењу мјере кућне изолације 20.05.2020. године

Закључак Републичког штаба за ванредне ситуације о надзору над лицима која улазе у БиХ преко граничних прелаза на територији Републике Српске 11.05.2020. године

Допуна Закључка 12.05.2020. године

Измјене и допуне Закључка 14.05.2020. године

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh