РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:46 02.10.2019

Одузети дрвни шумски сортименти на подручју Кнежева

Републичка шумарска инспекција јуче је у оквиру контроле легалности рада постројења за примарну прераду дрвета, на подручју општине Кнежево одузела око 48 метара кубних шумских дрвних сортимената чија вриједност се процјењује на 5.000 КМ.

Контроле су вршене у циљу сузбијање бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета дрвних сортимената и у четири случаја утврђено је да дрвни сортименти затечени на постројењима за примарну прераду дрвета нису жигосани, обројчени, или недостаје пратећи отпремни искази, што указује на то да је ријеч о бесправној сјечи. Контролисани субјекти ће због почињеног прекршаја бити кажњени и новчаном казном у складу са законом.

Уколико се прерада дрвета на постројењима за примарну прераду дрвета врши супротно одредбама Закона о шумама, прописана је казна за правно лице од 3.000 КМ до 9.000 КМ, за одговорно лице од 500 КМ до 1.500КМ, а за физичко лице од 300 КМ до 900КМ.

У оквиру планских задатака, редовних и ванредних контрола на сузбијању бесправних сјеча, републичка шумарска инспекција је у овој години у 200 случајева одузела шумске дрвне сортименте у количини око 1.185 метара кубних чија вриједност се процјењује на 105.730 КМ.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh