РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:25 27.09.2019

Одржан годишњи састанак републичких тржишних инспектора

Републички тржишни инспектори одржали су 26. септембра 2019. године годишњи састанак на којем су анализирали рад и резултате остварене у протеклом периоду, разматрали планове рада за последњи квартал ове године, те дискутовали о питањима која су актуелна у овој области инспекцијског надзора.

Борка Суртов, главни републички тржишни инспектор на почетку састанка презентовала је информације о кадровској структури сектора тржишне инспекције, најзначајније активности реализоване у протеклом периоду, али и потешкоће са којима се инспектори свакодневно сусрећу у раду.

У циљу унапређења квалитета и ефективности инспекцијског надзора, уједначавања рада инспектора и једнообразности у поступању, инспекторима је одржана и презентација у дијелу надлежности Одјељења за унутрашњу контролу и Одјељења за заступање и едукацију инспектора. Кроз одржане презентације, дискусије о практичним примјерима, разматрање и анализу законске регулативе и других актуелних тема, учесницу су имали прилику размијенити искуства и идеје о будућим правцима дјеловања, како би се што ефикасније одговорило изазовима у овој области.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh