РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:55 18.02.2021

На снагу ступио Правилник о процедури пријема у радни однос у јавним предшколским установама

Поводом ступања на снагу Правилника о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи (Службени гласник Републике Српске, број: 09/21), обавјештавамо јавне предшколске установе да су обавезне да запошљавање радника врше у складу са процедурама прописаним овим Правилником. Инспекцијски надзор над поштовањем одредаба овог Правилника врши републичка просвјетна инспекција.

Правилником се прописује процедура пријема у радни однос, именовање и састав комисије за избор, те начин бодовања кандидата приликом пријема у радни однос у јавним предшколским установама.

За попуну упражњеног радног мјеста у јавним предшколским установама, директор установе расписује јавни конкурс посредство Завода за запошљавање Републике Српске. У конкурсу је потребно назначити да ли се у радни однос прима лице са радним искуством или лице без радног искуства приправник. Директор установе обавезан је да рјешењем именује комисију за избор кандидата у саставку како је прописано Правилником.

Критеријуми који ће се узимати у обзир приликом утврђивања ранг-листе кандидата су: просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања, вријеме проведено на евиденцији незапослених лица, резултат остварен на интервијуу и дужина радног стажа, уколико се у радни однос прима лице са радним искуством. Правилник прописује на који начин се врши бодовање појединачних критеријума.

Циљ доношења овог Правилника јесте да се осигура већа равноправност, те подстакну једнаке могућности при запошљавању, а све са циљем заштите људских права и слобода утврђених Уставом и законом.

У складу са наведеним, позивамо јавне предшколске установе да се благовремено упознају са одредбама новог Правилника и да се досљедно придржавају истог приликом запошљавања радника.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh