РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:21 13.10.2020

На снагу ступиле допуне Закона о заштити становништа од заразних болести

Законом о допунама закона о заштити становништа од заразних болести, који је ступио на снагу данас, дато је овлашћење надлежним инспекторима да правним лицима и предузетницима у области трговине, угоститељства и пружања других услуга забране рад уколико утврде да се у објекту у којем се обављају дјелатности не спроводе заштитне мјере прописане актима надлежних органа у складу са законом, а чији циљ је спречавање и сузбијање заразних болести. Заштитне мјере односе се на физичку дистанцу, окупљање у групама већим од прописаних и ограничено радно вријеме.

Допунама закона дефинисано је да се забрана рада први пут изриче на период од седам дана, а у случају да правно лице или предузетник понови неправилност, забрана се изриче у трајању од 15 дана.

Апелујемо на пословне субјекте да свој рад прилагоде тренутној ситуацији, да се придржавају прописаних заштитних мјера и да превенцију ставе на прво мјесто. Циљ инспекције није кажњавање, забрана рада, нити репресија, нарочито имајући у виду отежану економску ситуацију због ограничења у раду пословних субјеката. Мање пропусте отклањамо изрицањем управних мјера, али тежи прекршаји се неће толерисати. Заштита јавног здравља је апсолутни приоритет у односу на интересе појединаца.

Посматрано генерално можемо констатовати да су привредни субјекти у протеклом периоду показали одговорност и да се придржавају прописаних превентивних мјера, али неповољна епидемиолошка слика у Републици Српској ипак указује на чињеницу да појединци нису довољно озбиљно схватили тренутну ситуацију.

Још једном позивамо привредне субјекте да се придржавају прописаних мјера и да се не излажу ризику изрицања мјере забране рада.

Закон о допунама закона о заштити становништа од заразних болести

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh