РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:03 25.10.2017

Међународна седмица превенције тровања оловом

Поводом обиљежавања међународне седмице превенције тровања оловом, републичка здравствена инспекција је као и претходних година вршила циљано узорковање предмета опште употребе ради испитивања садржаја олова.

У производима као што су играчке и козметика, боје које се користе могу да садрже олово, те су из тог разлога ове године узорковане управо те врсте производа. Са тржишта су узета четири узорка дрвених играчака и шест узорака козметичких производа. Лабораторијске анализе је извршио Институт за јавно здравство Републике Српске и сви испитивани узорци су оцијењени као здравствено исправни и безбједни за употребу.

Такође, за шест мјесеци ове године приликом увоза републичка здравствена инспекција је узела 309 узорака предмета опште употребе, као што су козметика, играчке, посуђе, прибор за јело, средства за одржавање хигијене, код којих су испитиване миграције тешких метала, садржај фталата, отпуштање боја, параметри хигијенске и микробиолошке исправности и друго. Лабораторијским анализама нису утврђене неправилности када је ријеч о миграцијама тешких метала.

Након извршених анализа код пет пошиљки играчака утврђен је садржај фталата изнад референтних вриједности, лако извлачење нити и косе, те изразито иритирајући мирис пластике, код двије пошиљке посуђа утврђена су механичка оштећења и код једне пошиљке течности за прање вјетробрана повећан садржај метанола, због чега је забрањен увоз предметних пошиљки.

Републичка здравствена инспекција је и у претходним годинама вршила испитивање предмета опште употребе на миграције тешких метала, као што су олово, кадмијум, хром, никл и други. Испитиване су различите врсте производа, играчаке од пластике, дрвета, метала, текстила, гуме, као и играчаке које су комбиноване од наведених материјала, затим козметички производи, посуђе, салвете, школски прибор.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh