РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:10 24.09.2019

Координисаним радом смањити учесталост контрола привредних субјеката

У циљу смањења инспекцијског оптерећења привредних субјеката, Инспекторат Републике Српске ће у наредном периоду активности усмјерити на синергетско дјеловање различитих инспекцијских сектора. Овај принцип рада заснива се на заједнички координисаним контролама неколико инспекција, које ће истовремено вршити надзор код привредног субјекта, а како би се смањило оптерећење учесталих прегледа од стране различитих инспекција.

Планиране су заједничке контроле здравствених установа, специјализованих продавница, вртића, домова за смјештај старих лица, објеката за промет хемикалија и других. На овај начин код једног привредног субјекта, у оквиру једне посјете инспектора практично ће бити извршена мултисекторска контрола, а све у циљу минималног оптерећења редовних активности послодаваца. Заједничке контроле организоване су на начин да ће синхронизовани надзор вршити надлежне инспекције у зависности од врсте дјелатности коју обавља послодавац.

Предности синергетског дјеловања огледају се у појачаном превентивном и проактивном надзору, бољој искоришћености ресурса, ефикаснијем раду контролних органа и свеобухватном приступу.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh