РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:13 12.05.2020

Контрола возача возила у међународном транспорту у циљу сузбијања ширења COVID-19

Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, број: 33-6/20 од 11.05.2020. године о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести COVID-19 Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске, дефинисане су мјере надзора над лицима која улазе у Босну и Херцеговину преко граничних прелаза на територији Републике Српске, а у циљу раног откривања вируса корона и предузимања мјера на сузбијању ширења болести COVID-19.

У складу са овим Закључком, лица која улазе у Босну и Херцеговину преко граничних прелаза на територији Републике Српске обавезни су да се приликом уласка пријаве надлежном инспектору који врши надзор на граничном прелазу, и који ће му издати Рјешење о стављању у изолацију у кућној средини у трајању од 14 дана.

Изузетно од ове мјере, уколико је ријеч о возачу возила у међународном транспорту, републички инспектор врши евидентирање уласка возача.

Статус возача возила у међународном транспорту имају возачи који у оквиру својих радних задатака врше превоз роба и ствари и у Републику Српску улазе теретним возилима, односно возилима која се користе за међународни транспорт. Возач теретног возила је обавезан да приликом уласка у Боснуи Херцеговину покаже на увид идентификациони документ и потврду којом се потврђује ангажовање возача, односно путни налог, лиценцу за професионалног возача. Уколико возач возила у међународном транспорту има потребу да напусти возило, обавезан је да користи личну заштитну опрему, минимално се задржава ван кабине возила и сходно потреби, посматра утовар/истовар са минималне удаљености од два метра.

Напомињемо да лица која су по професији возачи, али у Републику Српску улазе приватним возилима као путници, односно у тренутку уласка не врше превоз роба и ствари теретним возилом у смислу извршавања радних задатака, имају статус путника и исти се упућују у изолацију у кућној средини у трајању од 14 дана.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh