РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:33 06.08.2019

Инспекција контролише базене у циљу заштите посјетилаца

Надлежне инспекције сваке године пред почетак и у току сезоне купања контролишу да ли регистрована купалишта и базени испуњавају услове за пружање услуга, а у циљу осигурања безбједности посјетилаца.

Републичка тржишна инспекција је у протеклом периоду извршила 32 контроле купалишта широм Републике Српске, гдје су у свега три случаја утврђени пропусти и Рјешењем наложено отклањање истих. Инспектори су контролисали да ли пружалац услуга на купалишту обезбјеђује спасилачку службу која се састоји од обучених и лиценцираних спасилаца, да ли има урађену Процјену ризика, да ли је број ангажованих спасилаца у складу са бројем који је одређен Процјеном ризика, да ли су истакнути прописани сигурносни знакови и обавјештења, да ли купалиште посједује полису осигурања за посјетиоце и друго.

Такође, здравствена инспекција континуирано врши контролу испитивања квалитета базенске воде. Власници базена склапају уговоре са овлашћеним лабораторијама, које узимају узорке и воду испитују како на микробиолошке, тако и на хемијске параметре. У правилу ријеч је о савремено грађеним базенима који су опремљени уређајима за рециркулацију и обраду воде и аутоматско праћење одређених параметара који су индикатори за додавање свјеже воде, корекцију пХ вриједности, додатну дезинфекцију, чишћење филтера или предузимање других корективних мјера. Према досадашњим показатељима стање базенских вода је задовољавајуће, није утврђено присуство материја које су опасне за здравље купача, а нису пријављени ни случајеви обољења која се могу довести у везу са употребом базенске воде.

Поред мјера које предузима управљач базена, на безбједност воде у базену значајно утичу и сами поступци купача који воду могу оптеретити различитим материјама које умањују ефекат пречишћавања и дезинфекције, те је јако битно да се купачи придржавају кућног реда базена.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh