РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:58 09.07.2019

Дозвољен промет јабуке Идаред произвођача "Оги воће" д.о.о. Градишка

Инспекторат Републике Српске запримо је 14.06.2019. године обавјештење Агенције за безбједност хране БиХ да је инспекција Кантона Сарајево вршила узорковање воћа и поврћа у малопродаји ради испитивања остатака пестицида, те да је анализама утврђен повећан садржај пестицида у јабукама произвођача из Градишке. У допису је назначено да је дистрибутер наведене јабуке "Агрофруцтус" д.о.о. Градишка, а произвођач "Оги воће" д.о.о. Градишка, на основу чега је информација достављена инспекцији за храну Републике Српске на надлежно поступање.

Агенција је уз обавјештење доставила и иницијалну процјена ризика, којом је назначено да краткотрајни унос јабуке са утврђеним остацима активне материје Царбендазим претставља озбиљан ризик по здравље, на основу чега је извршено повлачење производа са тржишта.

У циљу заштите здравља потрошача и отклањања сваке сумње у безбједност производа, републичка инспекција за храну Републике Српске је извршила ванредну контролу код дистрибутера "Агрофруцтус" д.о.о. Градишка и привремено забранила даљи промет затечених количина јабуке сорта Идаред произвођача "Оги воће" д.о.о. Градишка, све до утврђивања комплетног чињеничног стања.

Инспекција Републике Српске извршила је додатно узорковање јабуке, на начин да су узета два узорка, и то један узорак формиран од јабуке која је затечена у складишту дистрибутера и други узорак формиран од јабуке која је повучена са тржишта. Узорци су достављени на анализу у лабораторију у Србији.

Резултатима анализе утврђене су вриједности активне материје Царбендазим у границама прописаним Правилником о максимално допуштеним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла, на основу чега је отклоњена свака сумња у безбједност производа и дозвољен даљи промет.

Законом о храни Републике Српске прописана је обавеза надлежним органима да уколико постоји опасност да одређена храна или храна за животиње може представљати ризик за здравље људи или животиња, обавијесте јавност о врсти хране или хране за животиње, ризику који она представља, као и о мјерама које се предузимају или ће бити предузете за спречавање, смањивање или уклањање тог ризика.

Поступајући у складу са горе прописаним обавезама, републичка инспекција за храну провела је све неопходне процедуре како би се уклонио потенцијални ризик за здравље људи, али и омогућио даљи несметан промет робе домаћих произвођача.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh