На овој страници можете пријавити незаконит рад правних и физичких лица. Вашу пријаву можете упутити и путем телефонске линије на број 051 456 140.

Шта пријава треба да садржи?

1. Подносилац пријаве - Ваше име, презиме и адресу пребивалишта.
2. Назив субјекта кога пријављујете - Назив субјекта (правног или физичког лица) кога пријављујете.
3. Адреса објекта/мјеста - Адреса објекта/мјеста гдје субјекат кога пријављујете обавља незаконит рад.
4. Садржај пријаве - Објасните незаконит рад који пријављујете што сажетије и прецизније.

Непотпуне и нејасне пријаве неће се разматрати.

Образац за пријаву

Подносилац пријаве:
Назив субјекта кога пријављујете:
Адреса објекта/мјеста:
Садржај пријаве: