Članstvo u međunarodnim organizacijama

Međunarodna organizacija inspekcija rada (IALI)

ialiRepublička uprava za inspekcijske poslove je u septembru 2007. godine postala član Međunarodne organizacije inspekcija rada (IALI - International Association of Labour Inspection).

Više

Centar za razmjenu podataka o zaštiti na radu (CIS)

cisRepublička uprava za inspekcijske poslove je u novembru 2007. godine dobila status CIS Collaboration Centre (saradnički centar).

VišeKontakt

 

Republika Srpska

Republička uprava za inspekcijske poslove

• Inspektorat Republike Srpske •

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel: +387 51 334 627

Faks: +387 51 307 955

Email: uprava@inspektorat.vladars.net

 


Tržišna inspekcija
1 O Tržišnoj inspekciji
2 Glavni inspektor