Чланство у међународним организацијама

Међународна организација инспекција рада (IALI)

iali Републичка управа за инспекцијске послове је у септембру 2007. године постала члан Међународнe организацијe инспекцијa рада (IALI - International Association of Labour Inspection).

Више

Центар за размјену података о заштити на раду (CIS)

cisРепубличка управа за инспекцијске послове је у новембру 2007. године добила статус CIS Collaboration Centre (сараднички центар).

ВишеКонтакт

 

Република Српска

Републичка управа за инспекцијске послове

• Инспекторат Републике Српске •

78000 Бања Лука

Трг Републике Српске 8

Тел: +387 51 334 627

Факс: +387 51 307 955

Email: uprava@inspektorat.vladars.net


Обука о сузбијању принудног рада Штампа

osce_strucno_savjetovanje_malaРепублички инспектори рада и заштите на раду учествовали су на обуци под називом „Трговина људима ради радне експлоатације" која је одржана од 23. до 25. новембра 2011. године у Бања Луци, у организацији OSCE мисије у Босни и Херцеговини.

Циљ обуке је унапређење знања из области трговине људима у сврху  радне експлоатације како би релевантни субјекти дјелотворније радили на спрјечавању и сузбијању деликатног и опасног облика криминала - трговине људима.

Учесници су имали прилику да се упознају са улогом и функцијама принудног рада на тржишту рада, значајем  надзора и иницијативе у дјелотворној борби против трговања људима ради радне експлоатације, као и са случајевима из праксе ради размјене мишљења и ставова.

Садржај обуке обухватао је тематске области које на цјеловит и систематичан начин третирају најважнија питања трговине људима у сврху радне експлоатације, као што су: међународни и национални стандарди, правни и институционални оквири у Босни и Херцеговини, заштита жртава трговине људима, принудни рад и друго.

Обука је организована као саставни дио пројекта који реализира OSCE мисија у Босни и Херцеговини под називом „Оснаживање одговора домаћих институција на трговину људима у сврху радне експлоатације у Босни и Херцеговини".

 
 

 

infoУ складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Више


registar_insp_provjera_cir