РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Инспекција за храну

 • Према Правилнику о декларисању хране (Службени гласник републике Српске", број 82/10) навођење рока употребе није обавезно за:

  - свјеже воће и поврће,

  - пића која садрже 10 вол % и више алкохола,

  - вина, ликерска вина, пјенушава вина, ароматизована вина и сличне производе добијене од разних врста воћа осим од грожђа,

  - пекарске производе и колаче који се због свог састава и намјене употребљавају у року од 24 сата од момента производње,

  - сирће,

  - шећер у чврстом облику,

  - производи добијени искључиво од ароматизованог, односно обогаћеног шећера,

  - жвакаће гуме и слични производи за жвакање,

  - појединачна паковања сладоледа.

 • У случају да након куповине потрошач уочи да је храна неисправна исту треба вратити трговцу и у складу са Законом о заштити потрошача тражити заштиту својих права, а случај пријавити најближој општинској/градској или републичкој инспекцији за храну. Напомињемо да купац увијек треба захтијевати рачун за купљену робу јер је рачун једини доказ да је спорна намирница купљена у одређеном објекту.

 • Чланом 49. Закона о храни Републике Српске (Службени гласник Републике Српске", број: 49/09) прописано је да храна која се ставља у промет у Републици Српској мора имати декларацију. Декларација подразумијева да производи које субјекат у пословању храном ставља у промет у оригиналном паковању морају на омоту, етикети или затварачу имати трговачку ознаку, заштитни знак, назив марке, симбол који се односи на храну, писане ознаке и документацију која прати или се односи на ту храну.

  Декларација мора бити означена на једном од службених језика и писама који су у употреби у Републици Српској и мора бити лако уочљива, јасна и читка. Декларација обавезно мора садржавати сљедеће податке:

  а) назив производа и његово трговачко име, ако га производ има,

  б) назив (име) и пуну адресу произвођача или оног ко храну пакује,

  в) рок трајања,

  г) нето количину (маса или запремина) производа,

  д) услове чувања хране и упутство за употребу гдје је то потребно,

  ђ) листу састојака хране,

  е) за модификована својства производа, саставне дијелове и додатке, као и поступак којим је то остварено, уколико храна има таква својства и

  ж) за увозне производе, поред назива произвођача, име и адресу увозника и земља поријекла хране.

  За храну која није у оригиналном паковању, а пакује се приликом продаје у присуству крајњег потрошача или без њега, примјењују се одредбе прописане овим законом. За декларисање неупаковане хране одговоран је субјекат у пословању са храном који храну ставља у промет.

  Декларисање хране детаљније је прописано Правилником о декларисању хране (Службени гласник Републике Српске", број: 82/10).

 • Законом о храни (Службени гласник Републике Српске, број: 49/09) у члану 4. став 2. прописано је да појам хране подразумијева и пиће. Законом о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике Српске, број: 14/10) у члану 22. прописано је да се ради спречавања преношења заразних болести, под здравствени надзор, између осталих, стављају лица запослена у производњи, на припреми, обради, преради, доради, паковању, промету и услуживању храном.

  Законом о заштити становништва од заразних болести у члану 21. прописано је да здравствени надзор обухвата санитарни преглед и праћење клицоноштва откривеног санитарним прегледом. Трошкове здравственог надзора сноси послодавац.

  Правилником о начину спровођења здравственог надзора (Службени гласник Републике Српске, број:113/10) у члану 4. став 1. прописано је да се санитарни преглед обавља сваких шест мјесеци, а ако постоје епидемиолошке индикације, обавља се и ванредно.

  Дакле, иако су лица запослена у угоститељским објектима у којима се послужује само пиће, у складу са горе поменутим законима морају обављати санитарни преглед најмање сваких шест мјесеци.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh